sunglasses breed kleur

FOCUS op Duurzame Inzetbaarheid

Hoe kijk jij naar je organisatie? Onderneem je vaak direct actie, of bepaal je eerst waar je het beste je tijd en energie aan kunt besteden?

Met de scan FOCUS op Duurzame Inzetbaarheid leren wij jou anders naar je organisatie te kijken. Eerst uitzoomen om vervolgens in te zoomen. 

Eigenlijk zoals ook een dokter eerst een diagnose stelt om vervolgens een passend advies uit te brengen.

 

Door middel van de scan ‘FOCUS op Duurzame Inzetbaarheid’ wordt helder welke onderwerpen in jouw organisatie goed verlopen en welke verbetering behoeven op weg naar een veerkrachtige organisatie. De scan is gebaseerd op een survey die in een persoonlijke overleg wordt doorlopen. Op basis van jouw antwoorden (en eventueel van medebestuurders) wordt een handzaam Focus-rapport opgesteld. In dit rapport wordt zowel visueel als in tekst duidelijk welke thema's aandacht behoeven en waar als eerst aan gewerkt dient te worden. Dit rapport geeft de nodige handvatten voor richting en volgorde van de te nemen stappen. In een overleg nemen we het Focus-rapport door en kunnen we samen een beeld vormen van de mogelijke vervolgstappen. Een vervolgadvies op basis van het rapport behoort tot de mogelijkheden.

 

Leer anders te kijken!

De scan helpt je te bepalen welke acties het meest effectief zijn op weg naar een gezondere organisatie. Het rapport biedt een goede onderbouwing om management en/of HR te overtuigen van de te nemen stappen.

 

Wil jij ook de juiste stappen zetten op weg naar meer vitaliteit & gezondheid in jouw organisatie?

Voor meer informatie over de scan ‘FOCUS op Duurzame Inzetbaarheid’ neem contact op met Roswitha Mans voor een vrijblijvende afspraak bij jou op locatie.

^ Naar boven